EducationMinistry for Education and Employment

Riżorsi edukattivi għall-istudenti u appoġġ għal edukaturi

Riżorsi edukattivi disponibbli fuq www.curriculum.gov.mt

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħoloq paġna ta ’riżorsi fuq il-websajt kurrikulari tiegħu www.curriculum.gov.mt fejn ir-riżorsi u l-materjal għal kull grupp ta’ kull sena u għal kull suġġett huma disponibbli u aċċessibbli liberament għal kulħadd. Id-Direttorat għall-Programmi tat-Tagħlim u l-Evalwazzjoni qiegħed itella’ regolarment materjal tal-kurrikulu rilevanti.

Appoġġ għal edukaturi għat-tagħlim onlajn

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol waqqaf, permezz tad-Direttorat għal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali , servizz lill-edukaturi li għandhom bżonn l-appoġġ biex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fit-tagħlim onlajn.  Aktar informazzjoni u appoġġ dwar kif tuża pjattaformi online biex jipprovdu materjal edukattiv direttament lill-istudenti huwa disponibbli fuq: https://digitalliteracy.skola.edu.mt/

 

Educational resources available on www.curriculum.gov.mt

The Ministry for Education and Employment has created a resource page on its curricular website www.curriculum.gov.mt where resources and material for each year group and each subject are available and freely accessible to all. The Directorate for Learning and Assessment Programmes is regularly  uploading relevant curriculum material.

Support to educators for online teaching

Educators needing support to continue to develop developing their skills in  online teaching to their students  may use the dedicated support service the Ministry for Education and Employment has set up through its Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills. Further information and support on how to use online platforms to provide educational material directly to students is available on: https://digitalliteracy.skola.edu.mt/