IdeasMinistry for Education and EmploymentSport

35 filmat fil-ġimgħa ta’ eżerċizzji fiżiċi onlajn

Fiċ-ċirkostanzi preżenti tal-COVID-19, SportMalta fasslet pjan ta’ kontinġenza sabiex tilħaq il-missjoni tagħha, dik li ċċaqlaq nazzjon permezz tal-promozzjoni tal-isport għal Malta b’saħħitha, inklussiva u ta’ suċċess. Bħala parti mill-kampanja #BeActive, SportMalta qed itella’ numru ta’ filmati fuq il-media soċjali u l-website tagħha, liema filmati ġew prodotti minn kowċis kwalifikati, li jinvolvu kemm sport kif ukoll attivita’ fiżika, immirati lejn setturi differenti tas-soċjeta’.

Website https://www.sportmalta.org.mt/

YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTwSo6-QjL38H07a0TAXJh3fwGxzq_jG

Watch: Online lessons by Sport Malta coaches

In view of the current COVID-19 situation, SportMalta has come up with a contingency plan to fulfil its mission to move a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta. As part of the #BeActive campaign, SportMalta is uploading many videos on social media and its website, produced by qualified coaches, involving both sport and physical activity targeted at different sectors of society.