EducationYouths

Aġenzija Żgħażagħ tniedi websajt ġdida

Aġenzija Żgħażagħ għadha kemm nediet websajt ġdida mmirata biex tiffaċilita l-aċċess tal-informazzjoni dwar is-servizzi tagħha għaż-żgħażagħ, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-komunità usa li tappoġġa l-iżvilupp taż-żgħażagħ.  Il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ: Lejn l-2020 hija favur il-valur ta’ aċċess faċli għall-utent għal servizzi ta’ kwalità.

https://youth.gov.mt/

 

Aġenzija Żgħżagħ launches new website!

Aġenzija Żgħażagħ has just launched a new website aimed at facilitating the access of information about its services to young people, youth organisations and the wider community supporting the development of young people. The National Youth Policy: Towards 2020 advocates the value of user-friendly access to quality services.

https://youth.gov.mt/