EducationSchool InitiativeYouths

MCAST iħabbar il-prospett għas-sena akkademika li jmiss

Il-pubblikazzjoni tal-prospett il-ġdid tal-MCAST għas-sena akkademika 2020/2021 qed joffri aktar minn 190 kors għal iktar minn 7,000 student. Dan il-prospett juri firxa t’ opportunitajiet ta’ tagħlim filwaqt li kien iddisinjat u nfassal mill-istudenti. Din il-pubblikazzjoni fiha korsijiet ġodda li jkopru firxa wiesgħa ta’ kompetenzi u ta’ ħiliet.

Il-pubbliku hu mistieden jaqra l-prospectus fuq il-website www.mcast.edu.mt jew jiġbor kopja mill-Kunsilli Lokali.

 

 

MCAST announces the prospectus for the next academic year

The new MCAST prospectus for the academic year 2020/2021 contains information on more than 190 full time courses for more than 7,000 students. This prospectus shows a range of learning opportunities while giving a voice to students’ creativity. This publication contains new courses covering a wide range of competences and skills.

The public is invited to read the prospectus on the website www.mcast.edu.mt or collect a copy from the local councils.