EducationMinistry for Education and Employment

Prekawzjonijiet fuq il-post tax-Xoghol fil-Ministeru

Fuq id-direzzjoni maħruġa mill-Uffiċċju tas-Supretendent tas Saħħha Pubblika, il-Ministeru qed jara li jittieħdu l-prekawzjonijiet indikati mill-awtorita’ tas-saħħa fl-uffiċini u l-postijiet tax-xogħol li jaqgħu taħt il-Ministeru.  Fil-Ministeru diġa’ ttieħdu l-prekawzjonijiet u bdew jitħaddmu biex sa għada l-Ġimgħa l-miżuri jkunu implimentati kollha.

 

Saru laqgħat mad-Dipartimenti u l-Kulleġġi tal-Istat kollha, mal-cleaners u kull min ser ikun qed jaqdi rwoli bit-twettieq tal-miżuri.  Il-Ministeru jappella għall-osservazzjoni tal-miżuri ta’ prekawzjoni mħabbra waqt li jirringrazzja lill-impjegati kollha għall-koperazzjoni tagħhom.

Għal aktar tagħrif żuru s-sit  https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Guidance_For_Offices_And_Workspaces.pdf

 


Precautions on the Workplace at the Ministry

Further to the direction issued by the Office of the Superintendent of Public Health, the Ministry is ensuring that the precautions indicated by the health authority are adopted in the offices and workplaces that fall under the Ministry.

Work has already started to implement all the measures by Friday. Meetings were held with all Departments and Colleges, cleaners and all those who will be actively carrying out the measures. The Ministry calls for the observance of the announced precautionary measures while thanking all employees for their cooperation.

For further information visit site  https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Guidance_For_Offices_And_Workspaces.pdf