no image added yet.

Embed Awards 2020 organizzata mid-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali ser jiċċelebra l-prattiċi tajbin ta’ tagħlim permezz tal-użu ta’ għodda diġitali.  Qed naċċettaw inizjattivi li saru kemm qabel kif ukoll wara l-għeluq tal-iskejjel.  L-edukaturi kollha inkluż il-mexxejja tal-iskejjel huma mistiedna sabiex jipparteċipaw u jissottomettu l-inizjattivi tagħhom permezz tal-formola fuq sas-7 ta’ Lulju 2020.

Għal aktar tagħrif żur is-sit https://digitalliteracy.skola.edu.mt/embed-digital-literacy-conference-and-awards-ceremony-2020/

 

Embed Digital Literacy Awards 2020

Embed Awards 2020 organised by the Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills will celebrate the good practices of teaching and learning with the smart use of digital tools. We are accepting initiatives that took place both before and after the schools closure.  Educators, including School Leaders are invited to participate and submit their initiatives through the online form  by the 7th July 2020.

Please find more info on https://digitalliteracy.skola.edu.mt/embed-digital-literacy-conference-and-awards-ceremony-2020/