Jerġgħu jinfetħu mill-ġdid iċ-childcare centres f’Malta u f’Għawdex. Dan wara laqgħat ta’ sigħat twal mas-Sovraintendenza tas-Saħħa Pubblika u mal-imsieħba involuti fis-settur taċ-childcare centres inkluż l-SME Chamber, l-Assoċjazzjoni taċ-Childcare Centres, l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, Jobsplus, id-Direttorat għall-Kwalita’ u l-Istandards fl-Edukazzjoni, u l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’. Iċ-ċentri reġgħu nfetħu bi gwida ċara ħafna. Tista’ taċċessa din il-gwida minn:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Guidelines_For_Childcare_Centre.pdf

 

 

Guidelines for Childcare Centres

Last Friday 5th June saw the re-opening of the childcare centres in Malta and Gozo. This after long-hours of meetings with public health Superintendence and with the partners involved in the childcare centres including the SME Chamber, the Association of Childcare Centres, the Association of Independent Schools, the foundation for educational Services, Jobsplus, the Directorate for Quality and Standards in education, and the Commission for the Rights of Persons with Disability. The centres were re-opened with very clear guidelines.  You can access these guidelines hereunder:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Documents/mitigation-conditions-and-guidances/Guidelines_For_Childcare_Centre.pdf