Importanti li kulħadd jibqa’ josserva kull miżura li wettaqna fl-iskejjel tagħna biex nieħdu ħsieb xulxin u l-edukazzjoni tibqa’ miexja ‘l quddiem.

Kampanja flimkien mal-UNICEF.