Uncategorized

L-ewwel Skola Primarja Virtwali tal-Istat

Infetħet skola ġdida, l-ewwel skola virtwali tal-Istat.  Din l-iskola ser tilqa’ madwar 600 student.

Din għal tfal vulnerabbli u tfal li ġejjin minn sitwazzjoni ta’ vulnerabilita’.

L-operat ta’ din l-iskola ser ikun normali bħal kull skola oħra.  L-istudenti jridu jiġu reġistrati, u ser ikollhom il-lezzjonijiet bħallikieku qegħdin l-iskola. B’hekk dawk it-tfal li ma jistgħux imorru l-iskola ser igawdu minn din l-esperjenza.

 • Miftuħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa
 • Mill-Ewwel sas-Sitt Sena tal-Primarja
 • Tinkludi 25 klassi
 • It-tagħlim isegwi timetable
 • Tintuża pjattaforma diġitali waħda għat-tagħlim
 • Issir l-attendenza kuljum
 • Kull jum jibda u jintemm f’ ħinijiet fissi u stabbiliti
 • Il-ħidma tal-klassi u tad-dar (class work u school work) isiru wkoll u b’mod virtwali
 • Isir ukoll l-assessjar
 • Tinkludi kuntatt mal-ġenituri/gwardjani skont linji gwida ċari

Għal aktar informazzjoni ibgħat fuq:  [email protected]

A New Virtual Primary School

A virtual primary school will be inaugurated soon,  a frst for Malta.  The school will cater for some 600 students who are vulnerable or who have guardians who are vulnerable.

The school will operate like any other, with students having to be enrolled in it, as they would at any other school.

This way, those who really cannot make it to school in person, will still get the full experience.

 • Open from Monday to Friday
 • From Year 1 to Year 6 of Primary
 • Includes 25 classes
 • Lessons follow a timetable
 • One digital learning platform is being used
 • Attendance is taken every day
 • Each day begins and ends at fixed and established times
 • Class work and school work are also done virtually
 • The assessment is also carried out
 • Includes contact with parents/guardians according to clear guidelines

For more information send an email on:  [email protected]