The Foundation for Educational Services has just issued calls for a number of job opportunities in various roles for Skolasajf 2021. Interested parties are visit the FES website for more information and to apply online.

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi nediet serje ta’ sejħiet għall-opportunitajiet ta’ xogħol f’diversi rwoli għal waqt Skolasajf 2021. Min jixtieq japplika huwa mistieden jaċċessa s-sit elettroniku tal-FES. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu onlajn.