EducationMinistry for Education

Għajnuna lill-edukaturi fit-tagħlim tal-istudenti fuq l-ispettru tal-awtiżmu

It-Tim ta’ Appoġġ għall-Ispettru tal-Awtiżmu (ASST) jgħin lill-edukaturi fit-tagħlim tal-istudenti fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Waqt dan il-perjodu tal-pandemija COVID-19, dan qed isir permezz ta’ laqgħat virtwali, korrispondenza elettronika, telefonati u żjarat fl-iskejjel li qed isiru b’attenzjoni kif stipulat mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  L-ASST tagħmel riċerka fuq prattika bbażata fuq l-evidenza u tipprovdi riżorsi, per eżempju, stejjer soċjali u l-‘ASST Toolkit for Mainstream Schools in Malta’ li huwa aċċessibli f’din il-link:

https://education.gov.mt/autism/Documents/Autism%20Tool%20Kit_Final_August%2019.pdf

The Autism Spectrum Support Team (ASST) supports educators in the teaching and learning of students on the autism spectrum. During the present COVID-19 pandemic, ASST services are provided through online meetings, email correspondence and telephone calls. ASST school visits are carried out according to the Health Authorities’ guidelines. ASST provides resources based on scientific research such as social stories and the ‘ASST Toolkit for Mainstream Schools in Malta’ available at:

https://education.gov.mt/autism/Documents/Autism%20Tool%20Kit_Final_August%2019.pdf