EducationMinistry for Education

Sessjonijiet Onlajn għal Kulħadd: edukaturi, studenti u ġenituri dwar it-tagħlim online

no image added yet.

Ser ikunu organiżżati aktar sessjonijiet ta’ tagħlim onlajn għall-edukaturi, studenti u ġenituri.  Dawn huma aktar sessjonijiet wara sensiela li bdiet f’Ottubru ta’ 2020 fejn aktar minn 10,000 diġa attendew.

Dawn huma s-sessjonijiet li qed norganizzaw illum u għada. Dawn huma miftuħin għal kulħadd: edukaturi, studenti u ġenituri u fihom se nagħtu tagħrif dwar l-użu ta’ MS Teams kif ukoll inħallu ħin biex kulħadd jistaqsi dak li jrid.

Illejla  12 ta’ Marzu 3.30pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5ZDhmYzgtODg1NS00MDA4LWE0ZjItZThjODdhZWYwNDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%226f6cfff4-624d-44a0-88fc-5aac879c9471%22%7d

 

Għada 13 ta’ Marzu 9am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIwNTQwOTctMGFmYy00NTgyLTllOTItMmM0ZWRjMTU1MTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241af783b-5243-4c28-b7a4-672c0b9eded2%22%2c%22Oid%22%3a%226f6cfff4-624d-44a0-88fc-5aac879c9471%22%7d

Gwida kif tuża t-Teams

L-studenti kollha għandhom bżonn jaċċesaw il-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

 Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams.  Tista’ tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

(https://www.youtube.com/watch?t=647&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1224&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

  • Timla worksheet fuq Class Notebook

(https://www.youtube.com/watch?t=1440&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

    • Iżżid ritratt fuq paġna ta’ Class Notebook

(https://www.youtube.com/watch?t=1589&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1730&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1851&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1955&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=2042&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

All students need to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments.

For those who have any difficulties can these video tutorials showing important tasks when using Microsoft Teams.  Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

(https://www.youtube.com/watch?t=647&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1224&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1440&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1589&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1730&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1851&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=1955&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

(https://www.youtube.com/watch?t=2042&v=94SlYV0toCw&feature=youtu.be)

 

_________________________________________________________________________