Kull sena, nhar is-26 ta’ Settembru niċċelebraw il-Jum Ewropew tal-Lingwi. Din is-sena, bħala parti mill-attivitajiet tal-Jum Ewropew tal-Lingwi, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu qiegħda tħeġġeġ lit-tfal u ż-żgħażagħ (ta’ bejn 3 u 18-il sena) biex juru x’kapaċi jagħmlu bil-lingwi barranin. Il-parteċipanti huma mistiedna jieħdu sehem fil-kompetizzjoni: X’inti kapaċi tagħmel b’lingwa barranija? billi joħolqu filmat qasir li juri l-ħiliet tagħhom f’lingwa barranija li jridu.

Il-ġenituri/kustodji għandhom jimlew il-formola tan-nominazzjoni biex it-tfal tagħhom jkunu jistgħu jipparteċipaw f’din il-kompetizzjoni. Għandha timtela din il-formola għal kull tifel/tifla li jipparteċipa/tipparteċipa.

https://forms.office.com/r/eituqLvkcU

Il-filmat jista’ jintbagħat sal-10 ta’ Settembru 2021 permezz ta’ messaġġ privat lill-paġna tal-Facebook uffiċjali ta’ dan l-avveniment: Il-Politika Lingwistika https://www.facebook.com/langpolicymalta

Every year, the European Day of Languages is celebrated on the 26th of September. This year as part of the European Day of Languages activities, the National Literacy Agency is encouraging children and young people (ages 3 to 18) to showcase their knowledge of foreign languages. Participants are invited to take part in a competition: What can you do in a foreign language? by creating a short video clip that exhibits their skills in a foreign language. Parents/ guardians are to fill in the following consent form for their children to participate in the event. A consent form has to be filled in for each child participating in this competition. https://forms.office.com/r/eituqLvkcU

The video clip can be sent by the 10th of September 2021 through private message to the official FB page for this event: Language Policy Malta: https://www.facebook.com/langpolicymalta