EducationMinistry for Education

Dehra Ġdida għas-Sit tal-Euroguidance Malta

Iċ-Ċentru tal-Euroguidance, fi ħdan is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel, bi pjaċir tħabbar li li s-sit tal-Euroguidance Malta ġiet imsaħħa biż-żieda ta’ iktar informazzjoni dwar il-gwida għall-karrieri tul il-ħajja u l-mobilità internazzjonali, riżorsi lokali u internazzjonali li jistgħu jiġu użati mill-professjonisti fil-qasam tal-karriera, edukaturi, ġenituri u żgħażagħ flimkien ma’ links għall-iskejjel post-sekondarji u entitajiet oħra biex ngħinu lill-istudenti u l-adulti żgħar meta jiġu biex jagħżlu l-futur tagħhom. Tista’ taċċessa fuq: www.euroguidance.gov.mt

 

New Face for the Euroguidance Malta Website

The Euroguidance Malta Centre, within the National School Support Services, is pleased to announce that the Euroguidance Malta Website has been upgraded to include more information about lifelong guidance and international mobility, local and international resources which can be used by career guidance practitioners, educators, parents and youngsters and links to post-secondary institutions and other entities to help students and young adults in choosing their career path. Have a look by accessing the following link: www.euroguidance.gov.mt.