EducationNational Literacy Agency

L-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd f’Malta u Għawdex 2021-2030

Id-dokument ta’ konsultazzjoni L-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd f’Malta u Għawdex (2021-2030) joffri rakkomandazzjonijiet għall-iżvilupp tal-litteriżmu tat-tfal u l-adulti kollha. Il-perijodu ddedikat għall-konsultazzjoni issa ngħalaq u l-kummenti qed jiġu analizzati sabiex id-dokument ikun jista’ jiġi finalizzat. Kull min jixtieq jara d-dokument ta’ konsultazzjoni jista’ juża din il-ħolqa:

https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/PublishingImages/Pages/nationalliteracyagency/National%20Literacy%20Strategy%202021-2030%20Consultation%20Document.pdf

A National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo 2021-2030

The consultation document A National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo (2021-2030) provides recommendations for the literacy development of all children and adults. The official consultation period has ended on the 15th of September and the feedback is being analysed for further improvement of the document. Anyone who would like to access the consultation document may do so by means of this link:

https://education.gov.mt/en/nationalliteracyagency/PublishingImages/Pages/nationalliteracyagency/National%20Literacy%20Strategy%202021-2030%20Consultation%20Document.pdf