ChildcareFoundation for Educational ServicesMinistry for Education

Kors għall-iŻvilupp Professjonali għal Playworkers Prospettivi

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi ( FES) tavża li reġa’ fetaħ il-Kors għall-iŻvilupp Professjonali għal Playworkers Prospettivi.

Filwaqt li kulħadd jista’ japplika, dan il-kors huwa mmirat wkoll għal dawk in-nisa li wara li rabbew il-familja tagħhom, jkunu jixtiequ joħorgu jaħdmu pero’ ma jħossuhomx ippreparati. Hawnhekk tgħodd ħafna l-esperjenza ta’ dawk in-nisa li jkunu rabbew lil uliedhom. Il-kors iservi bħala għodda siewja mal-esperjenza li jkollhom.

Il-kors huwa mtella bil-kollaborazzjoni tal-Istitut għal Edukazzjoni, u hu mibni fuq 5 lezzjonijiet online. Il-lezzjonijiet jgħinu lil parteċipanti jifhmu kif imexxu grupp ta’ tfal, u kif jgħamluhom l-attivitajiet. Dan il-kors huwa mibni propju fuq dak li jiltaqa’ miegħu PW meta jkun qed jaħdem ma-tfal.

Wara li jgħaddi l-kors kollu, l-parteċipanti jingħataw kuntratt ta’ impjieg mal-FES fuq bażi ta’ part-time.

Wieħed jista’ japplika fuq dan is-sit.

Għal aktar informaazzjoni wieħed jista’ jċempel fuq 22586821/22 jew jibgħat email fuq [email protected]

 

Professional Development Course for Prospective Playworkers

The Foundation for Educational Services (FES) announces the re-opening of the Professional Development Course for Prospective Playworkers.

While anyone can apply, this course is also aimed at those women who, after raising their family, would like to resume employment but do not feel prepared. The experience of women who have raised their children, complements the knowledge gained form the course.

The course is organised in collaboration with the Institute for Education, and is delievered via 5 online lessons. The lessons help participants understand how to lead a group of children, and how to keep them engaged through various activities. This course is in fact based on rela life situtations that a PW encounters when working with children.

After completing the course, participants will be awarded a contract for part-time employment with FES.

One can apply by visiting this site.

For more information one can call 22586821/22 or send an email to [email protected]