EducationMEYR

Launching of the Career Learning & Development Framework

The National School Support Services (NSSS), in collaboration with the Directorate for Learning and Assessment Programmes (DLAP), organised the Conference Career Learning and Development for Compulsory Schooling. The Conference took place on Tuesday, 5th April at the Dolmen Hotel, Qawra.

The conference gathered 114 professionals involved in the teaching and/or career guidance.  These included career guidance practitioners, PSCD teachers and employment advisors. It also targeted professionals involved in educational or curricular leadership. The objective of the Conference was to launch the Framework Career Learning and Development: A Framework for Schools which can be accessed on the Euroguidance website on the following link: https://euroguidance.gov.mt/portfolio/career-learning-and-development-a-framework-for-schools/

The Conference was addressed by an international speaker, Dr Anthony Mann, from the OECD on the topic What works in Career Guidance? New International evidence on how guidance activities relate to better employment outcomes for youths. The Framework was outlined by Ms Dorianne Gravina, EO Career Guidance, and Mr Stephen Camilleri, EO PSCD. A panel discussion followed with representatives from the Directorate for Curriculum, Lifelong Learning & Employability, the Malta Union of Teachers, the Malta Employers’ Association, the Malta Chamber, Jobsplus, the Chamber of Engineers, Gozo College and Verdala Secondary School, St Margaret College.

The discussion revolved around the importance of a whole-school approach to Career Learning and Development. The Conference was organised by Euroguidance Malta which falls under the remit of NSSS and financed through the Erasmus Plus funds for 2021-2023.

****************************************************************************************

It-Tnedija tal-Qafas ta’ Tagħlim u Żvilupp Għall-Karriera

Is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel (NSSS), b’koperazzjoni mad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar, organizzaw il-Konferenza Tagħlim u Żvilupp tal-Karriera fl-Edukazzjoni Obbligatorja. Il-Konferenza saret nhar it-Tlieta, 5 ta’ April 2022, fil-Lukanda Dolmen, il-Qawra.

Il-konferenza ġabret mal-114-il professjonist li huma involuti fit-tagħlim u/jew gwida għall-karrieri. Fost dawn nistgħu nsemmu career guidance practitioners, employment advisors u għalliema tal-PSCD. Il-konferenza kienet ukoll immirata għal professjonisti oħra li b’xi mod huma involuti fit-tmexxija tal-qasam edukattiv jew kurrikulari. Fil-konferenza tnieda l-Qafas Career Learning and Development: A Framework for Schools. Dan jista’ jiġi aċċessat mis-sit tal-Euroguidance: https://euroguidance.gov.mt/portfolio/career-learning-and-development-a-framework-for-schools/

Il-konferenza kienet indirizzata minn kelliem internazzjonali, Dr Anthony Mann, mill-OECD fuq it-tema X’jaħdem fil-gwida għall-Karrieri? Evidenza ġdida internazzjonali kif attivitajiet relatati mal-gwida għall-karriera jgħinu biex iż-żgħażagħ jagħmlu għażliet aħjar għall-futur  tagħhom. Il-Qafas ġie spjegat mis-Sinjura Dorianne Gravina, Uffiċjal Edukattiv għall-Gwida Għall-Karrieri u s-Sur Stephen Camilleri, Uffiċjal Edukattiv għall-PSCD. Wara kien hemm diskussjoni minn panel b’rappreżentanti mid-Direttorat tal-Kurrikulum, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabilità, l-Union Maltija tal-Għalliema (MUT), l-Assoċjazzjoni Maltija ta’ min Iħaddem (MEA),  iI-Kamra ta’ Malta, Jobsplus, il-Kamra tal-Inġiniera, il-Kulleġġ ta’ Għawdex u l-Iskola Sekondarja Verdala, Kulleġġ St Margerita.

Id-diskussjoni ffukat fuq l-importanza li professjonisti varji fl-iskola jagħtu s-sehem tagħhom fit-tagħlim u l-iżvilupp tal-karrieri. Il-konferenza ġiet organizzata mill-Euroguidance Malta li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-NSSS u ffinanzjat mill-fondi Ewropew tal-Erasmus + għas-snin 2021-2023.