Uncategorized

Klabb 3-16 Online – Aċċess kontinwu f’kull qasam tal-edukazzjoni

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi qiegħda dejjem testendi s-servizzi tagħha permezz tas-siti elettroniċi. Dan jinkludi s-servizz ta’ Klabb 3-16.

Klabb 3-16 Online jinkludi assistenza fil-HW bejn it-3pm u l-4:30pm. Minn wara dak il-ħin ‘l quddiem, playworkers joħolqu attivitajiet non formali biex it-tfal ikunu jistgħu iwettquhom id-dar. Fl-ahhar nofs siegħa, it-tfal ikunu jistgħu jikkomunikaw mal-playworker biex jiddiskutu l-progett li jkunu wettqu jew biex isaqsu xi domandi relatati mal-attivita’.

Għalhekk min huwa diġa reġistrat mas-servizz ta’ Klabb 3-16 u għadhu ma bediex juża Klabb 3-16 Online, huwa mistieden jikkuntattja lil Koordinatur taċ-Ċentru fejn hu reġistrat, biex jingħata iktar informazzjoni.

Min m’hux klijent tas-servizz Klabb 3-16 u jixtieq juża s-servizz Klabb 3-16 Online, huwa mħeġġeġ jirreġistra permezz tas-sit https://services.fes.gov.mt/.

Is-servizz Klabb 3-16 Online qiegħed jingħata mingħajr ħlas.

 

Klabb 3-16 Online – Continued access to all educational initiatives

The Foundation for Education Services is currently extending and diversifying its service portfolio through the online service. This includes the Klabb 3-16 service.

Klabb 3-16 Online is continuing to offer Homework assistance and non formal education activities.

HW assistance is given live by warranted teachers between 3pm and 4:30pm. From 4:30pm onwards, playworkers move in to engage children in various activities that can be carried out at home. The last half hour is dedicated to online communication when children can ask questions related to their activity.

Anyone who is a current service user but is not yet availing himself of the Klabb 3-16 Online service, is invited to send an email to the Centre Coordinator for further guidance. Totally new clients may register their children by accessing the link https://services.fes.gov.mt/, where they can choose the centre nearest to their home town.

Klabb 3-16 Online is free of charge.