EducationMinistry for Education and Employment

Edukatur? Agħti r-rakkomandazzjoni tiegħek dwar it-tagħlim onlajn

Il-Kapijiet tal-iskejjel u l-Edukaturi huma mħeġġa li jgħidu tagħhom dwar it-tagħlim onlajn billi jwieġbu dan il-kwestjonarju qasir: https://bit.ly/feedbackmt20 sa nhar l-Erbgħa 13 ta’ Mejju 2020.  L-għan ta’ dan il-kwestjonarju huwa biex jgħina nifhmu x’għodod diġitali qed jintużaw għat-tagħlim u x’għajnuna hemm bżonn għal aktar titjib. Is-sehem tiegħek huwa ferm apprezzat.

 

Educator? Have your say on online teaching and learning

Heads of Schools and Educators are encouraged to have their say about online teaching and learning by answering this short questionnaire: https://bit.ly/feedbackmt20 by next Wednesday 13th May 2020. The aim of this questionnaire is to help us understand which digital tools are used for distance learning and what further support is required for improvements. Your response is greatly appreciated.