L-iskola sekondarja tal-Imrieħel, li tagħmel parti mill-Kulleġġ ta’ Sta Tereża,  għal darb’ oħra fetħet il-bibien tagħha b’mod virtwali għall-istudenti tas-seba’ sena.  Il-Kap tal-Iskola flimkien ma’ edukaturi oħra qasmu informazzjoni utli u taw ħarsa lejn l-opportunitajiet ta’ wieħed x’jista’ jsib kemm fil-qasam akkademiku kif ukoll dak li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp personali. Tħejja wkoll fuljett b’aktar informazzjoni utli kemm għall-istudenti kif ukoll għall-ġenituri.

Mrieħel Secondary School, which is part of St. Teresa’s College, has once again opened its doors virtually to seventh-year students. The Head of School together with other educators shared useful information and looked at the opportunities of what one can find both in the academic and personal development spheres. A leaflet with more useful information was also prepared for both students and parents.