Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,  ħareġ linji gwida u reviżjoni tas-sillabi għas-sena akkademika 2020-2021 bħala tħejjija għal xenarji varji.

Għal aktar informazzjoni dettaljata idħol fuq is-sit: https://curriculum.gov.mt/en/guidelines/Pages/all_guidelines.aspx

 

Revision of Syllabi for the year 2020-2021 

The Ministry of Education and Employment, has issued guidelines and revision of syllabi for the academic year 2020-2021. The guidelines include work plans and planning for the various scenarios. For more detailed information visit the site: https://curriculum.gov.mt/en/guidelines/Pages/all_guidelines.aspx