Uncategorized

Sejħa għal Servizzi u Appoġġ

Id-Direttorat għal Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) ħareġ Sejħa għal Servizzi u Appoġġ.

L-għan ta’ din is-sejħa huwa l-involviment ta’ entitajiet pubbliċi jew privati biex jappoġġjaw l-organizzazzjoni tal-isfida nazzjonali tal-kodifikazzjoni, intitolata code.sprint Malta. Dan bħalissa qed jiġi organizzat mid-Direttorat għat-Tagħlim u l-Programmi tal-Assessjar (DLAP). DLAP iqis li huwa essenzjali li jiġu involuti entitajiet / istituzzjonijiet edukattivi lokali relatati mal-IT biex joffru l-kompetenza u l-appoġġ tagħhom. L-għan ewlieni għal din il-kollaborazzjoni huwa li kontinwament inżidu l-kwalità tal-avveniment u ttejjeb l-opportunitajiet li qed jiġu offruti lill-istudenti parteċipanti.

Għal aktar dettalji, iċċekkja l-Espressjoni ta’ Interess fuq https://bit.ly/2TTXjCA

Irreġistra onlajn fuq https://bit.ly/38SMXs2 sal-4 ta’ Diċembru 2020

code_sprint_eoi_dlap(MT)

code_sprint_eoi_dlap (EN)

Call for Services & Support

The Directorate for Learning & Assessment Programmes within the Ministry for Education & Employment (MEDE) is issuing a call for services and support. The aim of this call is the engagement of public or private entities to support in the organisation of the national coding challenge, entitled code.sprint Malta. This is currently being organised by the Directorate for Learning and Assessment Programmes (DLAP). DLAP deems it essential to involve local IT related educational entities/institutions in this endeavour to offer their expertise and support. The main aim for this collaboration is to continuously increase the quality of the event and enhancing the opportunities being offered to participating students.

For further details check the Expresson of Interest on https://bit.ly/2TTXjCA 

Register online on https://bit.ly/38SMXs2 until 04th December 2020.