Ministry for Education

Laqgħa tal-Action Group tal-Ministri tal-Edukazzjoni tal-Commonwealth

Nhar it-Tlieta 24 ta’ Novembru saret  laqgħa tal-Action Group tal-Ministri tal-Edukazzjoni tal-Commonwealth dwar l-impatt tal-COVID19 fuq is-settur edukattiv.

Laqgħa fejn inqasmu l-esperjenzi u ġew diskussi soluzzjonijiet sabiex jiġu ndirizzati l-isfidi.