EducationMinistry for Education and SportSchool Initiative

Launch of the Opera Studio by the Malta School of Music

The Voice Department within the MAVC Malta School of Music launched its Opera Studio on Monday 14th of February, with a concert at Robert Samut Hall, which was received with great public and critical acclaim.

The Centre Administrator – Head of School Ms Maria Blanco introduced the concert as “the start of a very exciting journey for our school and the development of operatic studies in Malta”. The Malta School of Music has long felt the need to offer a platform for advanced singers to explore and gain experience in opera and stage performance. The aim of the SoM Opera Studio is to offer advanced singers the opportunity to explore different stage crafts and work with professional singers, conductors and stage directors, equipping them with the right tools to be all round performers on stage.

During the concert, the Opera Studio singers presented a colourfully varied and well prepared selection of famous ensemble scenes from well-loved operas by Mozart, Bizet, Verdi and Puccini amongst others. The repertoire and preparation of the students was the result of remarkable work by the team of vocal tutors at the Malta School of Music, Ms Miriam Cauchi, Dr Andriana Yordnova, Ms Graziella Debattista and Mr Luis Aguilar, with the help of Mro Riccardo Bianchi. Leader of the Voice Department, Ms Miriam Cauchi said that “the choice of repertoire is tailor made and adapted according to the chosen singers. Our aim is to nurture their voices through healthy repertoire which would in turn help the voices develop in the right direction.”

Participating students, whose vocal abilities range from the mid-teens to more mature voices, have taken to their social media to express their satisfaction and gratitude for the launch of this project, which promises to open many new horizons for them. The Malta School of Music will be seeking to further collaborations with the Malta Philharmonic Orchestra, who supported this concert, and other cultural entities to continue offering new opportunities on a national scale.

The SoM Opera Studio has now opened a call for new applications for sopranos, mezzo sopranos, tenors, baritones and basses. Auditions will be held in the first week of March 2022. For applications and further information, please write to [email protected]

Photo credit: Elisa von Brockdorff

 

L-Iskola tal-Mużika ta’ Malta nediet Studju tal-Opera

Id-Dipartiment tal-vuċi fl-Iskola tal-Mużika Malta, fi ħdan il-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli nhar it-Tnejn 14 ta’ Frar 2022 nediet l-Istudjo tal-Opera tagħha, permezz ta’ kunċert ġewwa s-Sala Robert Sammut, li ntlaqa’ b’tifħir kbir kemm mill-pubbliku u kif ukoll mill-kritiċi.

Is-Sra Maria Blanco, l-Amminstratriċi taċ-ċentru (Kap ta’ l-Iskola), introduċiet il-kunċert bħala  “il-bidu ta’ vjaġġ eċitanti għall-iskola u tal-iżvilupp tal-istudji operistiċi f’Malta”. L-Iskola tal-Mużika f’Malta ilha żmien tħoss il-ħtieġa li toffri pjattaforma għall-istudenti li jkunu f’livell avvanzat fl-istudji tagħhom sabiex dawn jesploraw u jiksbu l-esperjenza fil-prestazzjoni tal-opera u tal-palk. L-għan tal-Istudjo tal-Opera fi ħdan l-Iskola tal-Mużika Malta hu li dan joffri lil dawn l-istudenti f’livell avvanzat l-opportunita` sabiex jesploraw snajja’ differenti tal-palk u sabiex dawn jaħdmu ma’ kantanti professjonali, surmastrijiet u diretturi tal-palk, billi jfornuhom bl-għodod meħtieġa biex dawn fuq il-palk ikunu kapaċi għal kollox.

Waqt il-kunċert, il-kantanti tal-Istudjo tal-Opera ppreżentaw selezzjoni kkulurita u varjata li kienet imħejjija tajjeb immens ta’  xeni permezz ta’ ensemble minn opri li huma maħbuba ferm ta’ Mozart, Bizet, Verdi u Puccini fost l-oħrajn. Ir-repertorju u t-tħejjija tal-istudenti kien riżultat ta’ ħidma eċċezzjonali mit-tim tal-għalliema tal-vuċi ġewwa l-Iskola tal-Mużika f’Malta Ms Miriam Cauchi, Dr Andriana Yordanova, Ms Graziella Debattista u Mr Luis Aguilar, bl-għajnuna ta’ Mro Riccardo Bianchi. Il-Kap tad-Dipartiment tal-vuċi, Is-Sra Miriam Cauchi qalet “l-għażla tar-repertorju kienet maħsuba apposta sabiex toqgħod u tkun addattata għall-kantanti magħżulin. L-għan tagħna hu li nikkultivaw il-vuċijiet tagħhom permezz ta’ repertorju b’saħħtu li min-naħa tiegħu ikun qed jgħin sabiex il-vuċijiet jiżviluppaw fid-direzzjoni t-tajba.”

L-istudenti li ħadu sehem, li l-kapaċitajiet tagħhom fil-vuċi jvarjaw minn dawk ta’ vuċijiet żgħażagħ sa vuċijiet iktar maturi, inqdew bil-midia soċjali biex esprimew is-sodisfazzjon u l-ħajr tagħhom għal dan il-proġett, li qed jiprometti orizzonti iktar miftuħa għalihom.  L-iskola tal-Mużika f’Malta qed tagħmel l-almu tagħha biex iżżid il-kollaborazzjoni mal-Orkestra Filarmonika ta’ Malta li tat is-sapport kollu tagħha għal dan il-kunċert u ma’ entitajiet kulturali oħrajn sabiex ikomplu joffru opportunitajiet ġodda fuq skala nazzjonali.

L-Opera Studjo fi ħdan l-iskola tal-Mużika Malta issa fetaħ sejħa għall-applikazzjoni għal soprani, mezzo soprani, tenuri, baritni u baxxi.  L-awdizzjonijiiet ser isiru fl-ewwel ġimgħa ta’ Marzu 2022.  Għall-applikazzjonijiet u iktar informazzjoni, jekk jogħġobkom iktbu lill –[email protected]

Ritratti: Elisa von Brockdorff