Uncategorized

Opportunitajiet ta’ Xogħol Għalik fi Klabb 3-16

Li taħdem mal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FEES) hija opportunità kif tista’ tinseġ ix-xogħol tiegħek mal-ħajja familjari, akkademika, u soċjali tiegħek. L-opportunitajiet ta’ xogħol disponibbli jipprovdu ħinijiet ta’ xogħol flessibbli u benefiċċji tal-impjieg skond il-liġi.

Dak li nitolbu lura huwa impenn li jirrifletti etika tajba tax-xogħol. L-opportunitajiet tax-xogħol idaħħluk f’kuntatt mill-qrib mat-tfal matul il-ħinijiet tagħhom ta’ wara l-iskola u matul il-vaganzi. Hemm diversi rwoli li bihom tista’ tiskopri l-potenzjal tiegħek, b’opportunitajiet biex wieħed jimxi ‘l quddiem fil-karriera tiegħu fi ħdan is-servizzi tal-FES u anke f’oqsma oħra.

Bħalissa l-FES qed toffri postijiet fuq bazi part-time biex jwieħed jaħdem fis-servizz ta’ Klabb 3-16, bħal Koordinaturi taċ-Ċentru, Playworkers, Child Support Workers, u Tutors.

Barra minn hekk, FES toffri korsijiet u anke taħriġ fuq il-post tax-xogħol. Wieħed jista’ jaqra dwar x’jinvolvi x-xogħol u l-kriterji ta’ eliġibbiltà fuq https://recruitment.fes.gov.mt/

Jekk għandek xi mistoqsijiet, ikkuntattja lid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani fuq 22586811/25/30 jew ibgħat email fuq [email protected]

 

The Job Opportunities Waiting for You at Klabb 3-16!

Working with the Foundation for Education Services (FES) is an opportunity to merge your work with your family, academic, and social life. The job opportunities available provide flexible working hours, and employment benefits as regulated by law.

What we ask in return is a commitment that reflects good work ethics. The job opportunities bring you in close contact with children during their after-school hours and during the holidays. There are various roles which may tap into your potential, with opportunities to progress in one’s career within the FES’ services and beyond.

FES is currently offering part-time vacancies to work in the Klabb 3-16 service, such as Centre Coordinators, Playworkers, Child Support Workers, and Tutors.

Moreover, FES offers courses and also on the job training to the right applicants. Check out the job descriptions and the eligibility criteria at https://recruitment.fes.gov.mt/

Should you have any queries, feel free to contact the HR Department on 22586811/25/30 or drop us a line at [email protected]